X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

1. KONU

1.1. Hizmet Sağlayıcı, müşteriye hosting/domain hizmetleri sağlayacak ve müşteri de bu hizmetleri kullanmayı kabul eder. 

2. SÜRE

2.1. Sözleşme, taraflar arasında belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve [SÖZLEŞME SÜRESİ] süreyle geçerli olacaktır. Süre, tarafların yazılı olarak anlaşmasıyla uzatılabilir veya sonlandırılabilir.

3. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

3.1. Müşteri, hosting hizmeti için belirlenen aylık/ yıllık/ dönemsel bir ücreti ödemeyi kabul eder.

3.2. Müşteri, hosting hizmeti için belirlenen aylık/ yıllık/ dönemsel bir ücreti ödemeyi ve iade kesinle talep edemez

3.3. Müşteri, doman hizmeti için belirlenen "yıllık" dönemsel bir ücreti ödemeyi kabul eder..

4. HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Hizmet Sağlayıcı, hosting hizmetlerini en iyi ticari uygulamalar çerçevesinde sunmayı taahhüt eder.

4.2. Hizmet Sağlayıcı, müşterinin verilerini güvenli bir şekilde saklayacak, gizli tutacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

4.3. Hizmet Sağlayıcı, müşterinin hosting hizmetlerinden kaynaklanan sorunları çözmek ve kesintisiz bir hizmet sağlamak için makul çabaları sarf edecektir.

5. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteri, hosting hizmetlerini yalnızca yasal ve meşru amaçlarla kullanmayı kabul eder.

5.2. Müşteri, hizmet Sağlayıcıya doğru ve güncel bilgiler sağlamayı taahhüt eder.

5.3. Müşteri, kendi verilerinin yedeklenmesinden sorumludur. Hizmet Sağlayıcı, veri kaybından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmez.

5.4. Müşteri, kendi verilerinin yedeklenmesinden sorumludur, yedekleme hizmeti alsanız dahi sunucunun işlevini zorladığı takdirde eski yedeklerin silinmesini itiraz edemez.

5.5. Müşteri, sunucu taraflı veri kaybı yaşadığı takdirde Dark Hosting Sunucu Taraflı Yedekleri İletmekle Yükümlüdür, Olası Durumlarda Yedekleme Hizmeti Sunulmaz İse İade Talep Edilemez.

6. GİZLİLİK VE GİZLİ BİLGİLER

6.1. Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki tüm bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacak ve bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI

7.1. Taraflar, bu sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda diğer tarafa yazılı bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.

7.2. Sözleşme, tarafların yazılı olarak anlaşmasıyla sona erebilir.

8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

8.1. Taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda, öncelikle dostane bir şekilde çözmeye çalışacaklardır.

8.2. Eğer uyuşmazlık çözümlenemezse, taraflar, çözüm için yetkili mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Bu Hosting Hizmet Sözleşmesi, taraflar tarafından imzalandığında geçerli olur.

Hizmet Sağlayıcı: Dark Hosting

İADE ŞARTLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Powered by WISECP
Top