X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

1. KONU

1.1. Veri Sorumlusu, veri sahibine ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve korunması ile ilgili olarak sorumluluklarını açıklar.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

2.1. Veri Sorumlusu, kişisel verileri yalnızca belirli amaçlarla ve mevzuata uygun olarak toplayacak, işleyecek ve saklayacaktır.

2.2. Veri Sahibi, kişisel verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Ayrıca, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine rıza gösterir.

2.3. Veri Sorumlusu, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

3.1. Veri Sorumlusu, kişisel verileri yalnızca açık bir rıza veya yasal bir zorunluluk durumunda üçüncü şahıslarla paylaşacaktır.

3.2. Veri Sorumlusu, kişisel verileri işleme hizmetlerinin sağlanması için yetkilendirilmiş olan veri işleyicilerle paylaşabilir. Bu durumda, veri işleyicilerin

Powered by WISECP
Top